خراسان جنوبی - آرشیو

سرانه فضای آموزشی خراسان جنوبی بالاتر از میانگین کشور است
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی:

سرانه فضای آموزشی خراسان جنوبی بالاتر از میانگین کشور است

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با توجه به اینکه میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۲ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است، گفت: این آمار در استان خراسان جنوبی ۶.۷ مترمربع است.

ادامه مطلب