خراسان جنوبی - آرشیو

تحقق ۶۰ درصدی تعهدات خیّرین مدرسه‌ساز در استان
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی خبر داد؛

تحقق ۶۰ درصدی تعهدات خیّرین مدرسه‌ساز در استان

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی گفت: خیّرین مدرسه‌ساز در بیستمین جشنواره خیّرین ساخت مدرسه، کمک‌های نقدی و ... را متعهد شدند که تاکنون ۶۰ درصد تعهدان آن‌ها محقق شده است.

ادامه مطلب