خراسان جنوبی - آرشیو

افتتاح مدرسه خیّرساز در شهرستان سربیشه/ ۷۰ درصد تعهد خیّرین در امر مدرسه‌ساز محقق شده است
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی:

افتتاح مدرسه خیّرساز در شهرستان سربیشه/ ۷۰ درصد تعهد خیّرین در امر مدرسه‌ساز محقق شده است

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی گفت: از سال ۸۴ تا کنون بیش از ۱۰ جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز در استان برگزار شده است که خیّرین بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان در این جشنواره‌ها برای مدرسه‌سازی متعهد شدند و تاکنون بیش از ۷۰ درصد تعهدات محقق شده است.

ادامه مطلب