خراسان جنوبی - آرشیو

تشریح پویش ملی من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
در جمع مدیران مدارس خراسان جنوبی انجام شد:

تشریح پویش ملی من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من

پویش ملی «من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من» با حضور مدیران کل نوسازی مدارس و دفتر اموربانوان استانداری خراسان جنوبی در ارتباط تصویری با مدیران مدارس استان تشریح شد.

ادامه مطلب
مشارکت خیرین در بیش از ۹۰ درصد از پروژه‌های در دست اجرای استان
در جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز خراسان‌جنوبی مطرح شد:

مشارکت خیرین در بیش از ۹۰ درصد از پروژه‌های در دست اجرای استان

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی در جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسهساز استان گفت: خیرین مدرسه‌ساز در بیش از ۹۰ درصد از پروژه‌های در حال ساخت استان مشارکت دارند.

ادامه مطلب