خراسان جنوبی - آرشیو

امسال ۹۲ مدرسه با مشارکت خیرین در استان ساخته می‌شود
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی:

امسال ۹۲ مدرسه با مشارکت خیرین در استان ساخته می‌شود

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد احداث دارالقرآن شهر درح شهرستان سربیشه که با مشارکت کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی ساخته می شود، با اشاره به اینکه در سال جاری ۹۹ باب مدرسه در سطح استان احداث می شود، گفت: از این تعداد ۹۲ باب مدرسه با مشارکت خیران خواهد بود.

ادامه مطلب