خراسان جنوبی - آرشیو

دیدار مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با خیرین
در ادامه تکریم خوبان مدرسه ساز انجام گردید:

دیدار مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با خیرین

محمود چاوشان مدیر کل نوسازی مدارس به همراه واقعی مدیر کل آموزش و پرورش و نماینده مجمع خیرین مدرسه ساز استان با خیرین مدرسه ساز مدارس روستاهای فوداج و امیرآباد بیرجند دیدار نموده و از خدمات آنها تقدیر کردند.

ادامه مطلب