خوزستان - آرشیو

شادترین روز زندگی‌ام، افتتاح مدرسه‌ای به‌نام دختر مرحومم بود
خیّر مدرسه‌ساز دزفولی:

شادترین روز زندگی‌ام، افتتاح مدرسه‌ای به‌نام دختر مرحومم بود گالری

"مصطفی پریدار" خیّر مدرسه‌ساز دزفولی در بیست و یکمین جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز استان خوزستان گفت:شادترین روز زندگی‌ام، افتتاح نخستین مدرسه‌ به‌نام دخترم زنده‌یاد"پگاه پریدار" بود.

ادامه مطلب