خوزستان - آرشیو

خوزستان سال گذشته در مجموعه نوسازی مدارس کشور سرآمد بود

خوزستان سال گذشته در مجموعه نوسازی مدارس کشور سرآمد بود گالری

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه در وزارت آموزش و پرورش، خود را ملزم می دانیم که به استان خوزستان توجه خاص و ویژه‌ای داشته باشیم گفت: در استان خوزستان حدود ۱۰ هزار کلاس درس نیازمند تخریب و بازسازی هستند که متناسب با اعتبارات دریافتی، همکاران ما درحال برنامه ریزی برای ساماندهی این وضعیت هستند.

ادامه مطلب