خوزستان - آرشیو

برنامه تحویل یک هزار و ۲۰۰ کلاس درس در سال جاری
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان خبرداد:

برنامه تحویل یک هزار و ۲۰۰ کلاس درس در سال جاری گالری

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز استان گفت: برنامه ریزی شده تا امسال حدود یک هزار و ۲۰۰ کلاس درس را تحویل دهیم که ۳۳۰ کلاس مربوط به مشارکت خیرین است.

ادامه مطلب