خوزستان - آرشیو

تفاهم نامه ساخت ۴۰ کلاس درس با بسیج سازندگی
در راستای حذف مدارس سنگی استان خوزستان صورت گرفت ؛

تفاهم نامه ساخت ۴۰ کلاس درس با بسیج سازندگی

در راستای حذف مدارس سنگی ومحرمیت زدایی تفاهم نامه همکاری سه جانبه ساخت ۲۰ مدرسه با ۴۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال در مناطق محروم و روستایی استان بین اداره کل نوسازی مدارس خوزستان ، آموزش و پرورش استان و بسیج سازندگی خوزستان منعقد شد.

ادامه مطلب