خوزستان

آغاز عملیات ساخت سه مدرسه در ایذه
در راستای حذف مدارس سنگی استان خوزستان صورت گرفت ؛

آغاز عملیات ساخت سه مدرسه در ایذه گالری

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در راستای برچیدن مدارس سنگی گفت: خوشبختانه عملیات اجرایی ساخت ۸۰ کلاس درس استاندارد آغاز شده که با کلاس های سنگی جایگزین خواهند شد. امیدواریم در فاز اول احداث و تخریب مدارس سنگی بیش از ۳۰۰ کلاس درس تا مهر سال آینده به بهره برداری برسد.

ادامه مطلب
تفاهم نامه ساخت ۴۰ کلاس درس با بسیج سازندگی
در راستای حذف مدارس سنگی استان خوزستان صورت گرفت ؛

تفاهم نامه ساخت ۴۰ کلاس درس با بسیج سازندگی

در راستای حذف مدارس سنگی ومحرمیت زدایی تفاهم نامه همکاری سه جانبه ساخت ۲۰ مدرسه با ۴۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال در مناطق محروم و روستایی استان بین اداره کل نوسازی مدارس خوزستان ، آموزش و پرورش استان و بسیج سازندگی خوزستان منعقد شد.

ادامه مطلب