گلستان

پروژه‌های در دست ساخت استان گلستان بازدید شد
با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس کشور

پروژه‌های در دست ساخت استان گلستان بازدید شد گالری

فاطمه مهاجرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس کشور در سفر یک روزه به استان گلستان ازبرخی پروژه های شهر گرگان بازدید کرد.

ادامه مطلب